Posts made in Lipiec, 2012

Współpraca

Posted by on Lip 10, 2012 in Slider | Możliwość komentowania Współpraca została wyłączona

Współpraca

Każdy człowiek jako jednostka stanowi część rozbudowanej sieci ludzkich powiązań, jaką jest społeczeństwo. Istota ludzka nie jest wolno krążącym w kosmosie atomem – jest odpowiedzialna za relacje, jakie łączą ją z innymi, a co najważniejsze, jest od nich zależna.

Read More

Networking

Posted by on Lip 10, 2012 in Slider | Możliwość komentowania Networking została wyłączona

Networking

Networking jest formą nawiązywania kontaktów oraz utrzymywania pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia. Innymi słowy jest to budowanie sieci kontaktów, dzięki którym mamy możliwość rozwoju naszej kariery zawodowej. Nie chodzi tu jednak o płytkie, krótkotrwałe relacje czy spotkania z innymi osobami. Regułą skutecznego networkingu jest pielęgnowanie nawiązanych już kontaktów i dążenie do takich relacji z ludźmi, abyśmy właśnie wtedy, gdy potrzebujemy pomocy czy zgłębienia wiedzy na jakiś temat, mieli pewność, że mamy się do kogo zwrócić, jednocześnie odwzajemniając w przyszłości to, co sami otrzymaliśmy.

Ideą naszego działania jest dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami, pomysłami i bycie dla innych wsparciem. Podczas spotkań członków klubu Promokraci właśnie na taką formę nawiązywania kontaktów kładziemy nacisk. Dzięki nieformalnemu charakterowi spotkań, członkowie będą mieli okazję swobodnie porozmawiać, poznać się nazwajem, wymienić się doświadczeniami, pomysłami, a także stworzyć zaplecze wzajemnego zaufania i akceptacji. Jest to doskonały sposób na zwiększenie swojej widoczności na rynku, jak również poznanie interesujących osób, gotowych do nawiązania współpracy przy realizacji wspólnych projektów.

Read More

Rekomendacje

Posted by on Lip 10, 2012 in Slider | Możliwość komentowania Rekomendacje została wyłączona

Rekomendacje

Networking nierozerwalnie wiąże się z płynącymi z niego korzyściami, jakimi są rekomendacje, na których w dużej mierze opierają się współczesne biznesy. Współpraca z osobami, które mogły się już gdzieś wykazać, które mają doświadczenie i zapał do pracy, przeradza się zwykle w sukces, na którym korzystają obydwie strony – zarówno zleceniodawca, jak i wykonawca. Rekomendacje

Read More

Promokraci

Posted by on Lip 9, 2012 in Slider | Możliwość komentowania Promokraci została wyłączona

Promokraci

Indywidualnie zdolni, wspólnie pomocni.

Read More

Synergia

Posted by on Lip 5, 2012 in Slider | Możliwość komentowania Synergia została wyłączona

Fakt, że zrzeszamy wśród swoich członków osoby z różnych branż, z różnymi doświadczenia i z różnymi pomysłami lubimy wykorzystywać do realizowania wspólnych projektów, podczas których każdy może wnieść coś od siebie i czegoś nowego się nauczyć.

Read More