Posts made in Maj, 2013

Kredyt dla każdego?

Posted by on Maj 29, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Kredyt dla każdego? została wyłączona

Kredyt dla każdego?

Jak dobrze wiemy bo latach tłustych przychodzi czas na lata chude. Jednak co wtedy robić, ażeby żyć na minimalnym poziomie jaki był wiele lat temu? Zazwyczaj godzimy się na kredyt. Oczywiście musimy pamiętać, że musi być konkretny cel zaciągania owego kredytu. Aczkolwiek czy jest on faktycznie dostępne dla każdego, albo choć dla większości z nas? Instytucje bankowe prześcigają się co chwila w swoich ofertach, toteż już osoba pełnoletnia ma możliwość zaciągnąć nieduży kredyt. Oczywiście musi mieć ona minimalny zarobek, wręcz około 300 pln miesięcznie. Jak widać możliwe są pożyczki dla wszystkich pełnoletnich, jednakże warto przeczytać do końca co tak w rzeczywistości oferuje nam dany bank. Zazwyczaj najważniejsze rzeczy są pisane małym druczkiem na samym dole. Czytajmy i pytajmy się o wszystko, to de facto nic nie kosztuje. Pamiętajmy, że bank to podmiot gospodarczy, który nie może sobie pozwolić na nieuczciwych kredytobiorców. Zatem w ofertach „kredyt dla każdego” są również wytyczne, których nie można przekroczyć. A mowa tu chociażby o maksymalnej kwocie kredytu czy maksymalnym okresie spłaty kredytu. I jeszcze jedno, korzystajmy z banków, które działają już wiele dobrych lat na rynku.

Read More

Masz na to czas?

Posted by on Maj 28, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Masz na to czas? została wyłączona

Masz na to czas?

Zastanawiam się, czy masz czas na wypełnianie deklaracji podatkowej, bo większość moich klientów, jest zdegustowana właśnie tym zajęciem. Więc, może to my za ciebie rozliczmy twój PIT? Oczywiście, wszystkie rozliczenia pitów, jakie wykonujemy, są wykonane dobrze, u nas nie ma miejsca, ani czasu na pomyłki, ewentualnie korekta, którą wprowadzamy, wykonywana jest bez konieczności ingerencji potencjalnego klienta. To my, rozliczymy twój pit, i to my w razie czego ponosimy odpowiedzialność, za jakiekolwiek błędy, tutaj nie ma mowy, aby spadła ona na ciebie. Wiemy, że rozliczenie pit 2012, może być skomplikowane, ze względu na wszelkie zmiany podatkowe, jakie są wciąż wprowadzane. Dlatego, zastanów się, czy naprawdę masz czas, aby się tym wszystkim interesować. Za niewielką cenę, otrzymasz komfortowa usługę, oraz obsługę swojej osoby, dołącz do grona zadowolonych konsumentów, którzy już zaufali, i skorzystali z naszej oferty. Zapraszamy nie tylko firmy, podmioty gospodarcze, ale także klientów indywidualnych.

Read More

Aspekt dydaktyczny

Posted by on Maj 26, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Aspekt dydaktyczny została wyłączona

gdy rozważamy prakseologiczny aspekt zagadnienia edukacji regionalnej z perspektywy dydaktyki polonistycznej, trzeba zgłosić parę najważniejszych postulatów: systemowe wprowadzanie w wiedzę o dorobku kulturowym „małych ojczyzn” na każdym etapie nauki szkolnej. Chodzi tu o systematyczność, planowość, logiczne następstwo regionalnych treści polonistycznych, ich koncentryczny układ
w strukturze poziomej i pionowej, a także o funkcjonalne ich powiązanie z całą koncepcją edukacji polonistycznej. Po drugie, zdaniem Budrewicz, ważna jest autentyczna i rzetelna korelacja problematyki podejmowanej na języku polskim z tematyką regionalną na innych przedmiotach nauczania, przede wszystkim na: geografii, historii, muzyce, plastyce, biologii, wiedzy o społeczeństwie, katechezie. Wiedza o „małych ojczyznach” ukazywana z różnych, wzajemnie się dopełniających perspektyw, ma szansę być odczytana jako zbiorowa wartość wspólnoty i miejsce pewnych wartości, dziedzictwo, które nas określa. Ważne jest również
to, aby w programach studiów polonistycznych uwzględniono zagadnienia kształcenia postaw regionalnych w aspekcie dydaktycznym.

Read More

Czas wolny

Posted by on Maj 23, 2013 in Pojęcia | Możliwość komentowania Czas wolny została wyłączona

Czas wolny

Pojęcie czasu wolnego niemalże zawsze kształtowało się jako przeciwstawienie pojęcia pracy rozumianego jako wysiłek fizyczny. Oficjalna terminologia czasu wolnego nie jest całkowicie zgodna, co do treści, jakie w sobie zawiera, przyjmuje się jednak, że stanowi ten okres dnia w życiu człowieka, którym dysponować ma możliwość on według swej pragnie i uznania. Kazimierz Czajkowski stwierdza, że czas wolny jest dobrem społecznym, wypracowanym poprzez jednostkę i społeczeństwo dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych po pracy zawodowej, nauce – dla rozwijania osobistych zamiłowań i zainteresowań, obietnice kulturalnego wypoczynku i kształtowania bogatszej osobowości jednostki. Dlatego należałoby go uczynić w pewnych przypadkach aktywnego, świadomego szukania nowych celów, wartości, które pozwolą na kształtowanie postawy jednostki wobec otoczenia i znalezienie prywatnej roli w społeczeństwie

Read More

Doskonalenie systemu BHP

Posted by on Maj 17, 2013 in BHP, Wskaźniki | Możliwość komentowania Doskonalenie systemu BHP została wyłączona

Doskonalenie systemu BHP

Obecnie podejmuj się próbę oceny efektywności zarządza­nia zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. Już pierwsze wyniki wskazują, że dobre zarządzanie zasobami ludzkimi jest w tym kontekście potrzebne i opłacalne.
Doskonalenie i wspomaganie wdrażania w przedsię­biorstwach skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to podstawowy cel prac. Opracowano wówczas normę PN-N-18001 czyli systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma wymaga ogólnych zasad oceny ryzyka zawodowego, ujętych w projekcie normy krajowej PN-N-18002 systemów zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Z myślą o doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzone są obecnie badania nad wdra­żaniem programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych i promowaniem działań w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, w tym tych realizowanych w ramach bezpie­czeństwa i higieny pracy. Badania potwierdziły, że podejmowanie takich działań może znacząco przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i jakości życia w pracy.

Read More