Posts made in Czerwiec, 2013

Metoda Counselling Language Learning

Posted by on Cze 30, 2013 in Metodyka | Możliwość komentowania Metoda Counselling Language Learning została wyłączona

Metoda Counselling Language Learning

Metoda Counselling Language Learning( CLL )  znana również jako Community Language Learning, powstała w USA w latach 70tych ubiegłego stulecia. Metoda ta wywodzi się z doświadczeń działań terapeutycznych, gdzie interakcje językowe, posługiwanie się językiem  ma miejsce w grupach, między członkami grupy, a uczący się naprawdę czują potrzebę porozumiewania się między sobą. W grupie odzywają się więc tylko ci, którzy posiadają na to ochotę. Nauczyciel jest obserwatorem, stoi zewnątrz i objaśnia z języka rodzimego na obcy, następnie nagrywa wersję obcojęzyczną na taśmę i uczący się ją powtarzają.
Aczkolwiek proces ten ma możliwość wydawać się śmieszny i niewiele efektywny, metoda CLL ma własne uznanie w dzisiejszej glottodydaktyce. Uczymy przecież w grupach, kreujemy grupowe zadania, uczący się pracują w grupach i osiągają cele językowe w tychże grupach. Nauczyciel dzisiaj, tak jak w metodzie CLL, to doradca, wspierający uczącego się w procesie uczenia się, stwarzający odpowiednie okoliczności umożliwiające skuteczne nauczanie. Odpowiedzialność w tym procesie spoczywa na uczącym się głównie, tak zatem rośnie jego autonomia i motywacja. Potrzeby uczącego się są najważniejsze. Relacja nauczyciel-uczeń opiera się na empatii i partnerstwie.
 

Read More

Rzeź Pragi

Posted by on Cze 29, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Rzeź Pragi została wyłączona

Rzeź Pragi

Polscy historycy utrzymują, że śmierć cywilnej ludności warszawskiej Pragi miała miejsce 4 listopada 1794 roku, kiedy to rosyjskie wojska pod dowództwem Suworowa przełamały linie obrony powstańców. W ich ocenie zginęło wtedy 20 tys. ludzi. Jednakże wszelkie nasze – tzn. Rakitiańskiego i Bułharina – wysiłki, by znaleźć dokumenty potwierdzające masowe przestępstwa rosyjskich żołnierzy wobec ludności cywilnej, spełzły na niczym. Rzeczywiście, intensywny ostrzał artyleryjski sprawił, że ulice spłynęły krwią, co przyznają obydwie strony – polska i rosyjska.
Francuski emigrant, który w tym okresie czasu przebywał w Warszawie, w osobistych wspomnieniach mówi o tym, że praktycznie na każdej ulicy można było ujrzeć umierających żołnierzy, cywilów, Żydów, księży, kobiet i dzieci. Jednak jak podkreślają autorzy nie ma żadnych dokumentów wskazujących na to, że do ich śmierci przyczyniło się bestialskie zachowanie rosyjskich żołnierzy. Brak jest także dokumentów potwierdzających, jakoby rosyjscy żołnierze i służący w ich pułkach Kozacy dopuszczali się gwałtów na polskich zakonnicach czy zabijali niewinne dzieci – o czym informują polscy historycy.

Read More

Marketing-mix

Posted by on Cze 19, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Marketing-mix została wyłączona

Marketing-mix

Czym jest marketing-mix? Dla jednych to nieco tajemniczy zwrot, dla innych nazwa niezwykłej kompozycji. Są w niej umiejętnie połączone najważniejsze instrumenty marketingowe, dzięki którym można skuteczniej działać na rynku. Jakie to instrumenty? Pierwszym jest sam produkt, drugim – jego cena. Trzeci ważny instrument to kanały dystrybucji, czyli wszelkie sposoby rozpowszechniania i udostępniania klientom danego produktu. Ostatnim, czwartym elementem, jest promocja. Te cztery instrumenty to podstawa, choć marketing-mix w swej najnowszej odsłonie uwzględnia jeszcze trzy inne elementy. To pracownicy, bez których przedsiębiorstwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować, to wyposażenie firmy oraz przyjęte w danym przedsiębiorstwie procedury, określające sposoby postępowania. Wszystkie te instrumenty muszą się łączyć w spójną całość. Marketing w tej formie wymaga dokładnych analiz i projektów, dzięki którym wszystkie te instrumenty mogą być z powodzeniem stosowane w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa.

Read More

Bardzo trudny język

Posted by on Cze 18, 2013 in Angielski, Metody nauczania, Porady, Szybkie uczenie się, Techniki, Tłumaczenia | Możliwość komentowania Bardzo trudny język została wyłączona

Bardzo trudny język

Na całym świecie istnieje  na pewno kilka tysięcy różnego rodzaju języków, które jedni się uczą i przyswajają bardzo szybko innym natomiast zajmuje to o wiele więcej czasu. Niejednokrotnie jest tak, że znamy jeden język i jest to związane z miejscem naszego urodzenia i zamieszkania. W przyszłości w szkole uczymy się języków potrzebnych w świecie na przykład angielskiego, który notabene jest dosyć prostym jerzykiem jednym z łatwiejszych. Można powiedzieć, że nasz ojczysty język polski jest bardzo trudy w uczeniu i jest jednym z trudniejszych języków do opanowania na całym świecie. Jest to oczywiście spowodowane przez kilka ważnych czynników. Najważniejszy z nich to przypadki, których w języku polskim jest aż siedem i każdy z nich odmienia nasze rzeczowniki w inny sposób. Dla nas jest to dość oczywiste i łatwe, bo uczymy się tego od najmniejszych lat, ale nauczyć anglika czemu mówi się: „jem tą łyżką”, a nie na przykład „jem tą łyżka” może być bardzo trudne a niekiedy wręcz niemożliwe. W języku angielskim nie ma odmiany rzeczowników, tam wszystko ma tylko liczbę mnogą i pojedynczą przez co jest o wiele łatwiej nauczyć się podstaw takiego języka. Natomiast u nas jest o wiele trudniej i prawie każde słowo da się odmienić na wiele sposobów. W dodatku w języku polskim bardzo łatwo o słowotwórstwo i możemy w prosty sposób wymyślić jakieś nowe słowa z tych już istniejących i będą one brzmieć bardzo dobrze. Ogólnie mamy do czynienia z bardzo rozwiniętym i trudnym alfabetem z wieloma polskimi literami takimi jak: ą, ę ź, ń, ź czy ć przez co często obcokrajowiec nawet nie wie co to jest, a co dopiero jak miał by to wymówić. To samo tyczy się wymowy, która u nas jest bardzo trudna i zawiła. Często zdarzają się słowa, które nam Polakom sprawiaj problemy, a co dopiero ma powiedzieć osoba, która języka polskiego zaczęła dopiero co się uczyć.

Read More

Standarowy język polski

Posted by on Cze 17, 2013 in Funckje | Możliwość komentowania Standarowy język polski została wyłączona

Standarowy język polski

Wszyscy Ci, którzy mieszkają w Polsce posługują się jednym standardowym językiem polskim. Niezależnie od tego czy pojedziemy do Zakopanego, Krakowa czy Warszawy możemy się porozumieć. Wiemy jakich zwrotów musimy się uczyć, w jaki sposób trzeba się komunikować by nasz odbiorca zrozumiał treści jakie pragniemy mu przekazać. Coraz częściej też zamiast terminu język literacki korzysta się z terminu język ogólny. Tak naprawdę język literacki dla tych, którzy dopiero uczą się w szkole podstawowej, gimnazjum czy liceum jest językiem bardzo trudnym. Język literacki wypierany jest przez język ogólny. Język standardowy, który każdy jest w stanie rozumieć a co ważniejsze, którym każdy potrafi się porozumiewać. Taka jednolitość narodowa i językowa była nie do pomyślenia przed drugą wojną światową. Językiem literackim czy raczej ogólnym posługiwała się wyłącznie najlepiej wykształcona część naszego społeczeństwa. Mowa była uzależniona od miejsca zamieszkania i gwary jaką się posługiwano. Zupełnie inaczej mówili też żydzi, Ukraińcy czy Białorusini zamieszkujący tereny byłej Rzeczpospolitej. Kaszubi, Mazurzy czy górale właściwie nie potrafili mówić po polsku. Przez całe życie mówili gwarą. Nie inaczej jest na śląsku. Dzisiaj niestety, głównie starsze pokolenie mówi przepiękną gwarą śląską. Dzieci i osoby dorosłe zostały w szkołach powszechnych nauczone języka polskiego. Wiele w tym jak wygląda dzisiaj język polski zmieniał oczywiście druga wojna światowa i okres komunizmu. Literackim językiem polski przestali posługiwać się wyłącznie elity. Coraz większa rola chłopów i robotników w życiu społecznym sprawiła, że język polski stał się powszechny. Nie można też nie docenić powszechnej zdobyczy PRL-u czyli powszechnej edukacji szkolnej. To właśnie dzięki niej mówimy dziś tak jak mówimy, a nie inaczej.

Read More