Posts made in Czerwiec, 2013

Kwalifikacje i tłumaczenie na inne języki

Posted by on Cze 11, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Kwalifikacje i tłumaczenie na inne języki została wyłączona

Kwalifikacje i tłumaczenie na inne języki

Jeśli zależy wszystkim na tym, żeby zostać tłumaczem tekstów bardziej zaawansowanych, to powinnaś wiedzieć, że nie wystarczy tutaj wyłącznie sama genialna znajomość danego języka. Musisz mieć najlepiej potwierdzone to wszystko na piśmie w postaci odpowiednich certyfikatów, które można uzyskać zapisując się na specjalne egzaminy. To wszystko już sprawia, że jesteś o kilka bardziej wiarygodnym tłumaczem, który posiada odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby takowe usługi świadczyć. Oczywiście im teksty będą bardziej skomplikowane, tym bardziej będą tutaj potrzebne odpowiednie dokumenty, które zatwierdzą twoje praktykę i pozwolą ci realizować tego typu zlecenia. Oczywiście możesz podjąć się tłumaczenia na swoje ryzyko, o ile nie znasz dokładnie danego języka, aczkolwiek to będzie potem wyłącznie o tobie nie dobrze świadczyło, o ile oddasz wybrakowane tłumaczenie, które nie zostało przełożone tak jak powinno być. Miej to, więc na uwadze i uważaj, na co się porywasz, aby potem tego nie żałować w niedalekiej przyszłości.

Read More

Cele terapeutyczne

Posted by on Cze 9, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Cele terapeutyczne została wyłączona

Cele terapeutyczne

ealizacja celów terapeutycznych odbywa się poprzez: korektę sądów o rzeczywistości i samym sobie, korektę postaw wobec siebie, osób i świata, kompensowanie pustki emocjonalnej spowodowanej odtrąceniem poprzez rodziców i brakiem oparcia w nich, kompensowanie braku satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi, stwarzanie warunków do zapominania doświadczeń stresowych , a oprócz tego odreagowania napięć emocjonalnych.

Read More

Funkcja twórcza

Posted by on Cze 8, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Funkcja twórcza została wyłączona

Funkcja twórcza

Funkcja twórcza realizowana jest wtedy, gdy dziecko doskonali swoją osobowość poprzez własną działalność, przede wszystkim artystyczną i praktyczną. Do takich form zaliczamy wszelkie zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne, majsterkowanie, modelarstwo, kolekcjonerstwo. Spędzając czas wolny w sposób twórczy, dziecko pobudza swoja wyobraźnie, kreatywność, zręczność i sprawność manualną, poszerza zakres swoich umiejętności, uczy się koncentracji i planowanego działania, podkreśla własną indywidualność. Realizując czynnie prywatne zamiłowania i pasje, czuje się dowartościowane i spełnione. Z większym optymizmem podchodzi do codziennych obowiązków.

Read More

Historia regionu

Posted by on Cze 5, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Historia regionu została wyłączona

Historia regionu

Równie niepokojąca wydaje się być niewiedza uczniów na tematy związane
z regionalną literaturą i historią. Porównując ankiety wypełnione przez uczniów z tymi,
w których odpowiedzi udzielili nauczyciele, powstaje sprzeczność. Uczniowie nie pamiętają lekcji związanych z takimi tematami, mimo iż pedagodzy takowe realizują (o czym nie tylko świadczą ich odpowiedzi ankietowe, ale także udzielone wywiady i przedstawione
mi w niektórych przypadkach konspekty lekcji). Przyczyną tego może się wydawać brak pomocy dydaktycznych, ciekawych publikacji. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mówili, iż swoją wiedzę przede wszystkim czerpią z Internetu i od innych ludzi. Dlatego też słusznym zdaje się być stwierdzenie, iż potrzebny jest jakiś ciekawy pomysł na uatrakcyjnienie lekcji związanych z tematyką regionalną, która przez to, że jest bliższa może być atrakcyjniejsza
i bardziej zrozumiała, co z pewnością ułatwiłoby uczniom zrozumienie wielu tematów zarówno w kształceniu literackim, jak i językowym.
Najmniej uczniowie jednak wiedzą na temat historii regionu, posiadają sporą wiedzę związaną ze znanymi ludźmi Suwalszczyzny, choć w większości wymieniali jednak współczesne im osoby.

Read More

Słowotwórstwo języka polskiego

Posted by on Cze 3, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Słowotwórstwo języka polskiego została wyłączona

Słowotwórstwo języka polskiego

Najprościej rzecz ujmując słowotwórstwem możemy określić proces tworzenia nowych wyrazów i zwrotów. Jeżyk jak doskonale przecież wiemy bezustannie ewoluuje. Język musi nadążać za zmieniającym się światem, za powstaniem coraz to nowych urządzeń czy zjawisk. Słowotwórstwo jest więc etapem bez końca. Jak można wydedukować dziedziną nauki zajmującą się powstaniem nowych wyrazów jest oczywiści słowotwórstwo. Można podzielić naukę na tą, zajmującą się tworzeniem nowych słów w sposób funkcjonalny oraz na tą gałąź, badającą powstanie słów w przeszłości. W przypadku słowotwórstwa funkcjonalnego warto powiedzieć o neologizmach. Neologizmy są to nowe słowa powstające na trzonie słów wcześniej używanych. Trzeba również rozdzielić słowotwórstwo na dwa ważne czynniki. Mowa bowiem o powstaniu nowych wyrazów sensie fonetycznym jak również gramatycznym. Alfabet łaciński posiada ograniczoną ilość znaków. Dysponują tylko 27 znakami musimy stworzyć nowe wyrazy i zwroty. Gdy mowa o słowotwórstwie trzeba też nieco powiedzieć na temat fleksji. Fleksja sprawia bowiem, że tworzone słowa na człony wypowiedzi. Jest to jednak temat dla naukowców, specjalistów. O słowotwórstwie warto myśleć jak pewnych systemach rzędów. Na niższym rzędzie znajdują się wyrazy stanowiące podstawę dla wyrazów wyższego rzędu. Podajmy przykład. Słowo wiertarka wzięła się przecież od słowa wiercić. Wiercić stanowi więc przykład wyrazu niższego rzędu, od którego to powstały słowa wyższego rzędu w postaci wiertarka lub wiertło. Słowotwórstwo jest procesem ewoluującym. Pojawienie się nowych przedmiotów wymaga ich opisania. Nie można zaś tego zrobić lepiej niż słowem. Słowo jest zaś podstawą międzyludzkiej komunikacji. Bez słowa z pewnością dalej siedzielibyśmy na drzewie i podziwia widoki. Choć słowotwórstwo może wydać się bardzo nudną nauką to stanowi część naszej świadomości.

Read More