Posts made in Lipiec, 2013

Psychohigienika

Posted by on Lip 28, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Psychohigienika została wyłączona

Psychohigienika

Czas wolny może być ujmowany także jako forma profilaktyki uzależnień czy dbałości o higienę psychofizyczną młodzieży.
Psychohigieniczne ujęcie czasu wolnego zakłada rozładowywanie i usuwanie psychicznego zmęczenia, napięć i stresów. Jeśli tak, to należałoby go rozumieć jako proces niezbędny dla odnowy sił psychofizycznych ucznia. Wiąże się to z przykrymi przeżyciami w szkole, pracy czy rodzinie. Problem redukcji stresu poprzez właściwie zorganizowany wypoczynek, w dzisiejszych czasach nabiera szczególnego znaczenia. Zdaniem badaczy tematu, właściwe formy wypoczynku zapobiegają powstawaniu wielu zaburzeń zdrowia psychicznego. Dzięki nim wyrabia się poczucie dystansu wobec problemów życia codziennego. To z kolei daje szansę efektywniejszego i twórczego podejścia do dalszej pracy, edukacji czy innych obowiązków.

Read More

Metody alternatywne

Posted by on Lip 26, 2013 in Metodyka | Możliwość komentowania Metody alternatywne została wyłączona

Metody alternatywne

Metody niekonwencjonalne/alternatywne. Z pewnością ciekawsze są metody niekonwencjonalne, natomiast czy są bardziej skuteczne w dobie współczesnej glottodydaktyki?
Niewątpliwie wielkim atutem metod alternatywnych, które rozwijają się od lat 60tych XX wieku, to ogólnie znany humanizm w nauczaniu, który stawia osobę uczącego się w centrum zainteresowania. To już nie nauczyciel, ale jego uczeń będzie w każdej sytuacji ważniejszy w procesie nauczania i wokół jego potrzeb, stylu uczenia się, rodzaju inteligencji /8 inteligencji: matematyczno-logiczna, językowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna/refleksyjna, ruchowa/kinestetyczna/ , preferowanych strategii uczenia się, jego poczucia bezpieczeństwa, motywacji i  emocji będzie rozwijał się proces dydaktyczny.

Read More

Rozwój umiejętności

Posted by on Lip 25, 2013 in Edukacja, Nauka, Wiedza | Możliwość komentowania Rozwój umiejętności została wyłączona

Rozwój umiejętności

Nauka i w przyszłości umiejętność władania językiem obcym zdaje się być bardziej formą radości i rozrywki niż pracy. Wielu ludzi jednak łączy swoją pasję z pracą zarobkową i umiejętność płynnej mowy i rozumienia w języku obcym wykorzystuje w trakcie pracy tłumacza. Być może dziedzina ta wciąż pozostaje niedoceniona, jednakże pamiętajmy o tym, jak bardzo istotną rolę spełniają tłumacze w naszym zwykłym życiu. Nie zapominajmy, że wiadomości wieczorne, które docierają do nas z całego świata w większości wypadków pozostałyby niezrozumiałe, gdyby nie praca tłumaczy. Bardzo istotną rolę odgrywają oni również w tłumaczeniu książek, czasopism, artykułów i tym podobnych. Najważniejsze jest nie dosłowne, niemniej jednak umiejętne i sensowne tłumaczenie w taki sposób, żeby czytelnik zrozumiał istotę przekazywanego komunikatu. Zawód tłumacza wydaje się być ostatnimi czasy w cenie musimy natomiast pamiętać, że najlepsze miejsca zarezerwowane będą wyłącznie dla tych, którzy sprawdzą się najlepiej. Warto zatem zainwestować w naukę języka i rozwój, być może w przyszłości zwróci nam się to z nawiązką.

Read More

Wybierz stowarzyszenie, pomóż innym

Posted by on Lip 21, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wybierz stowarzyszenie, pomóż innym została wyłączona

Wybierz stowarzyszenie, pomóż innym

Ja już sprawę ze swoim rozliczeniem podatkowym, mam załatwioną, choć oczywiście, wiem, że wiele osób, uznało by za absurdalne, i bezsensowne, skorzystanie z usług podmiotu, który za mnie wykonał większość roboty. Jednak wypełniam tak tanio pity 2012, nie pierwszy rok z rzędu, zatem wydaje mi się, że jest to dobra opcja, no jeszcze wskazuje jedynie stowarzyszenia, którym chce pomóc. Tych jest tak wiele, że czasem się zastanawiam, czy nie poinformować innych, i nie naciskać ich, by poznali stowarzyszenia w Polsce, którym bezinteresownie i zupełnie za darmo, przy wypełnianiu deklaracji mogą pomóc. Mam jednak dziwne wrażenie, że wiele osób, odrzuci taką opcję, wręcz jej nie akceptując, wcale mnie to jednak nie zaskakuje. Wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo często leniwi, a przy tym, inwencja w takim kierunku, wiąże się przecież z potrzebą wypełnienia dodatkowych pól, w deklaracji, co dla niektórych, stanowi już zbyt duże wyzwanie. Oczywiście, to tylko moje spostrzeżenia, każdy przecież może posiadać inne, ja wyrażam jedynie swoją opinię na ten temat.

Read More

Życie duchowe suwalszczyzny

Posted by on Lip 16, 2013 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Życie duchowe suwalszczyzny została wyłączona

Życie duchowe suwalszczyzny

W centrum miejscowości znajduje się drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny pochodzący z 1912 roku, który uprzednio był molenną staroobrzędowców. Nieopodal kościoła postawiono pomnik dla uczczenia ofiar obławy augustowskiej, którego twórcą jest Andrzej Strumiłło.1 W centrum znajduje się również Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna , a dodatkowo dwie szkoły: gimnazjum i szkoła podstawowa.
Gimnazjum w Gibach według rankingu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie należy do najlepszych. Uczniowie szkoły w roku 2006 z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego uzyskali wyniki na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju bardzo niski, natomiast z części humanistycznej egzaminu w latach 2003 – 2005 wyniki niżej średnie, zaś w roku 2006 średni. Najgorzej wypadła w statystykach umiejętność czytania
i odbioru napisów kultury2. Według mojej spersonalizowanej obserwacji szkoła ta nie należy
do najbogatszych, co widać w jej wyposażeniu i choćby wyglądzie klas, które wciąż
są ogrzewane piecami kaflowymi. Niewątpliwie jednakże dużą dobrą właściwością tej szkoły są niewielkie jednostki klasowe. Do każdej z klas uczęszcza około dwudziestu uczniów, co pozwala nauczycielom lepiej zapoznać się z każdym z nich.

Read More