Posts made in Lipiec, 2014

Warto skorzystać z prawa demokratycznego wyboru

Posted by on Lip 22, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Warto skorzystać z prawa demokratycznego wyboru została wyłączona

Warto skorzystać z prawa demokratycznego wyboru

Wybory samorządowe to w Polsce wciąż zapomniany temat. Wielu Polaków dzień przed dowiaduje się, że istnieje możliwość zagłosowania, następnie – zupełnie nie zapoznając się z programami kandydatów, głosuje na chybił-trafił.

Statystyki wskazują, że Polacy nie do końca wierzą w sens i znaczenie wyborów samorządowych ze względu na ich jednomandatowy charakter oraz niespełnione obietnice. Tuż przed samymi wyborami wielu polityków prowadzi intensywne kampanie, realizuje duże inwestycje i obiecuje, że następne lata będą równie owocne. Wiele z tych obietnic nie ma pokrycia w późniejszej kadencji wybranego polityka, ale warto zauważyć, że nie jest to zasada, a jedynie przypadki.

Wybory samorządowe mają na celu wyłonienie osób odpowiedzialnych za prowadzenie lokalnej polityki. Są istotną częścią systemu demokratycznego, w którym władza pochodzi od przysłowiowego ludu. A więc obok władzy centralnej, czyli rządowej w państwie funkcjonuje również samorząd. Ze względu na bliskość (takie są teoretyczne założenia) problemów społeczności, wyłonieni w drodze wyborów powszechnych politycy realizują najpilniejsze i najważniejsze sprawy. Bardzo istotną cechą każdego samorządowca jest otwartość na kontakt z mieszkańcami i dochodzenie do konsensusów. O ile potrzeb jest zazwyczaj bardzo wiele, o tyle środki są ograniczone. Ważne jest, aby umiejętnie nimi rozporządzać.

Warto przyjrzeć się bliżej systemowi wyborczemu w wyborach samorządowych. Opierają sie one na okręgach jednomandatowych. Oznacza to, ze z każdego okręgu zostanie wybrany jeden kandydat o największej liczbie głosów. Ma to swoje plusy ze względy na znajomość kandydatów i ich bliskość wobec głosujących. Minusem jest to, że w niektórych okręgach mała liczba głosów może zadecydować o zwycięstwie.

Read More

Niesubordynowany pracownik – jak działa prawo?

Posted by on Lip 16, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Niesubordynowany pracownik – jak działa prawo? została wyłączona

Niesubordynowany pracownik – jak działa prawo?

Właściciel już nawet kilkuosobowej firmy staje się pracodawcą. Prawo pracodawców i pracowników określa kodeks pracy. Obydwie strony posiadają swoje prawa i obowiązki. Należy podkreślić, że zarówno pracownik jak i pracodawca są chronieni od różnego rodzaju uchybień, narażeń na zdrowie, życie, czy strat materialnych. Temat radzenia sobie z nieuczciwym pracodawcą jest podnoszony dość często. Rzadko natomiast mówi się o niesubordynowanych pracownikach, którzy narażają na szwank nie tylko samych siebie, ale także cały zespół pracowników, a przede wszystkim – właściciela firmy. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji?

Na pewno warto skorzystać z obsługi prawnej kancelarii wyspecjalizowanej w tego typu sprawach. Kodeks pracy jasno określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Umiejętne poruszanie się między przepisami pomoże nam wyłuskać istotę całej sytuacji. Podstawowym obowiązkiem, który na pracownika nakłada kodeks pracy, jest wykonywanie powierzonych zadań starannie oraz realizowanie poleceń przełożonego. Bardzo ważną czynnością, o której nie może zapominać pracodawca już na etapie tworzenia stanowiska pracy, jest jasne określenie obowiązków zatrudnionego. Lista zadań, wyszczególniająca również zakres odpowiedzialności, ryzyka, które mogą pojawić się w toku pracy, obszar kontaktów (wewnętrznie, bądź zewnętrznie – z klientami firmy). Pracownik musi także przejść szkolenie BHP, w którym zapozna się z możliwymi zagrożeniami oraz stosowaniem koniecznych zasad bezpieczeństwa.

Aby usunąć pracownika ze stanowiska pracy musimy mieć również dowody, ponieważ same przesłanki i subiektywne opinie nie wystarczą. Spóźnienia muszą być notoryczne, nieusprawiedliwione nieobecności szkodliwe dla zakładu pracy, a zachowania szkodzące pracy zespołowej. Warto także zdobyć opinie współpracowników.

Read More

Powszechny problem firmowa księgowość – rozwiązany!

Posted by on Lip 16, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Powszechny problem firmowa księgowość – rozwiązany! została wyłączona

Powszechny problem firmowa księgowość – rozwiązany!

Kiedy przychodzi do prowadzenia działalności, licząc na osiągnięcie sukcesu w dłuższej perspektywie, najlepiej byłoby rozważyć znaczenie outsourcingu usług pochodzącego od profesjonalistów. Jednym z wielu istotnych działań, które muszą być odpowiednio i starannie zrealizowane jest przygotowanie dokumentów księgowych i obsługa prawna firmy. Zapis istotnych informacji jest powszechnie określany jako księgowość. Obecnie istnieje jeszcze kilku przedsiębiorców, którzy mają tendencję do wykonywania tych czynności księgowych na własną rękę. Ten krok jest nachylony w stronę redukcji kosztów historii. Ale znowu, istnieje tak wiele rzeczy, które można zrobić lepiej przy użyciu profesjonalnych pomocników, czy warto się zajmować i tym samodzielnie? Typowym błędem w interpretacji outsourcingu jest wielka różnica oferowanych usług w porównaniu do usług własnych, przeprowadzonych przez pracowników firmy. Księgowy z firmy outsourcingowej może świadczyć usługi księgowe, jakich pracownik w firmie po stronie klienta nie może dostarczyć. No i nie wszyscy mają świadomość, że pojawia się też oszczędność pieniędzy przez outsourcing. Należy zauważyć, że Ci, którzy mają swoje własne firmy mogą mieć najlepsze rodzaje usług, a jeśli Twoja firma jest na małą skalę, wciąż na wczesnym etapie w branży też może sobie pozwolić na tą opcję. Tak naprawdę w ten sposób można więcej zaoszczędzić niż wydać, choć tak wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Outsourcing usług księgowych oraz innych usług pozwala zaoszczędzić wiele czasu, wysiłku i pieniędzy. Zatrudnienie specjalistów to może być bardzo zdrowy krok nie tylko dla samej firmy, ale także dla osób pracujących w domu. Wewnętrzne firmy i zadania mogą być realizowane i rozwiązywane z pomocą profesjonalnych dostawców usług z firmy outsourcingowej. To również pomaga maksymalizować potencjał podwyższonego bezpieczeństwa w firmie.

Read More

Świadomość prawa jest bardzo ważna

Posted by on Lip 10, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Świadomość prawa jest bardzo ważna została wyłączona

Świadomość prawa jest bardzo ważna

Czym jest prawo? Prawo może mieć wpływ na wiele aspektów naszego życia, ale większość ludzi mieszkających w Polsce ma niewielką wiedzę na temat systemu prawnego, która funkcjonuje w naszym kraju. Dla wielu ich głównym świadomość pochodzi z artykułów prasowych z gazet. To nie jest wystarczające. Jest jeszcze prawo międzynarodowe, które dotyczy sporów między narodami; większość tego prawa wynika z traktatów, które zostały uzgodnione przez rządy państw. Prawo krajowe jest to prawo, które obowiązuje w danym kraju: Każdy kraj ma swoją własną opcję prawa krajowego i są często duże różnice między przepisami poszczególnych krajów. Również poszczególne samorządy w kraju mogą mieć nieco inne zapiski, ale nad tym wszystkim ostatecznie figuruje konstytucja. W ramach prawa krajowego, pojawia się zazwyczaj jasne rozróżnienie między prawem publicznym i prywatnym. Prawo publiczne obejmuje stan rządu w jakiś sposób, a prawo prywatne dotyczy sporów między osobami fizycznymi lub firmami. Zarówno prawo publiczne jak i prywatne mogą być podzielone na różne kategorie. Prawo firm jest bardzo ważne w świecie biznesu: Reguluje to jak firma powinna zostać utworzona, określa formalne zasady firm działających i dotyczy praw i obowiązków akcjonariuszy i dyrektorów. Prawo pracy obejmuje wszystkie aspekty pracy od oryginalnego tworzenia umowy o pracę po nieuzasadnione zwolnienie z pracy. Jak również wiele z tych dziedzin prawa prywatnego obejmuje także przepisy odnoszące się do ziemi, do praw autorskich i patentów, do prawa morskiego i wielu innych tematów, więc można stwierdzić, że prawo cywilne obejmuje szeroki wachlarz sytuacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat to najlepiej będzie jeśli odniesiesz się bezpośrednio do źródła, jakim są poszczególne dokumenty, które to wszystko odpowiednio określają.

Read More

Jak powstaje organizacja pozarządowa?

Posted by on Lip 9, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Jak powstaje organizacja pozarządowa? została wyłączona

Jak powstaje organizacja pozarządowa?

W naszym otoczeniu funkcjonuje ich wiele, nierzadko są inicjatorami ciekawych imprez kulturalnych, czy charytatywnych. Jednak mało kto zastanawia się, gdzie jest ich początek? Jak powstaje organizacja pozarządowa i jakie kryteria należy spełnić, aby taka grupa zaczęła formalnie istnieć?

Początek jak zwykle zależy od chęci. W zasadzie, każda grupa, która od jakiegoś czasu zmierza do wspólnych celów, w miarę regularnie się spotyka, współpracuje, realizuje coś razem może stworzyć stowarzyszenie. To takie cementowanie ideałów, które pozwala zdobywać dotacje, uwiarygodnia działalność danej grupy i poszerza jej horyzonty. Do założenia organizacji pozarządowej wymagana jest minimalna ilość 15 zarejestrowanych członków. Ważnym krokiem jest stworzenie statutu stowarzyszenia, który ustawowo powinien zawierać kilak punktów: nazwę, siedzibę oraz obszar działania, zasady członkostwa, cele działania i ich realizację, opis władz – ich wybór, skład, tryb pracy, a także sposób podejmowania decyzji. Ważną informacją zawartą w statucie stowarzyszenia jest źródło majątku – w jaki sposób członkowie będą uzyskiwali środki na działalność. Głównym punktem są oczywiście składki członkowskie, nie można jednak wykluczyć innych form, np. dotacji.

Kiedy nasz statut jest gotowy, pora na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ta czynność nadaje organizacji osobowość prawną. Z jednej strony niesie to za sobą pewne przywileje – z drugiej niestety obowiązki. Potrzebne nam będą jeszcze dwa oznaczenia – NIP, znany wszystkim numer identyfikacji podatkowej, który uda nam się zdobyć w urzędzie skarbowym oraz REGON – numer identyfikacyjny, po którego nadanie należy zgłosić się do urzędu statystycznego. Ważnym krokiem po rejestracji stowarzyszenia jest wybór zarządu. Nie można także zapominać o corocznych rozliczeniach podatkowych.

Read More