Posts made in Sierpień, 2014

Księgowość – trudna strona prowadzenia firmy

Posted by on Sie 10, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Księgowość – trudna strona prowadzenia firmy została wyłączona

Księgowość – trudna strona prowadzenia firmy

Dla wielu przedsiębiorców zatrudnienie dobrego księgowego jest czymś oczywistym, bez tego nie da się normalnie funkcjonować. Wszelkie sprawy księgowe powinny być jak najbardziej uregulowane. Wybór odpowiedniego fachowca w tej dziedzinie nie jest wcale prostą czynnością. Trzeba nie tylko wyselekcjonować osoby pod względem doświadczenia, ale również i znajomości nowoczesnych programów komputerowych, które ułatwią całą pracę. Dokumentacja każdej firmy powinna być w nienagannym stanie, a właśnie o to dba każdy dobry i szanujący się księgowy. Nie tylko zatrudnienie osoby na tym stanowisku pomoże rozwiązać problemy, także zatrudnienie biura rachunkowego pozwoli pozbyć się wszelkich utrudnień. Niestety wykonanie wszelkich zadań księgowych samodzielnie wymaga od właściciela firmy ogromnej wiedzy, stale poszerzanej, ale także i zaangażowania. Tutaj potrzeba nieco czasu, by móc wszystko ogarnąć. Oczywiście to tak samo ważne jak zarejestrowanie firmy w urzędzie. Na to też potrzebne są odpowiednie dokumenty, czas i zaangażowanie ze strony właściciela. Nie tylko wybór odpowiednich pracowników, brygadzistów, kierowników produkcyjnych i ludzi, którzy będą pracować na określonych stanowiskach jest istotny, by zaistnieć. Także sprawne prowadzenie dokumentacji firmowych, odprowadzanie podatków na czas, wykonywanie przelewów w terminie liczy się najbardziej, dlatego takie zadania należą do księgowego lub księgowej, jeśli na tym stanowisku zasiada kobieta. W zależności od tego ile jest tej pracy papierkowej taka jest wypłata osoby pracującej na tym stanowisku. Stawki mimo wszystko nie należą do najniższych, dlatego jest bardzo wielu chętnych na takie stanowisko. Prowadzenie rachunkowości i księgowości firmowej to nie tylko wspaniała wypłata, to przede wszystkim odpowiedzialność, o czym należy pamiętać.

Read More

Działalność gospodarcza a rozliczenie podatkowe

Posted by on Sie 5, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Działalność gospodarcza a rozliczenie podatkowe została wyłączona

Działalność gospodarcza a rozliczenie podatkowe

Na początku prowadzonej działalności oraz przy jej rejestracji niezbędny będzie wybór formy rozliczenia podatkowego. W systemie podatkowym mamy do wyboru kilka sposobów. Decydując się na jeden z nich, warto rozważyć za i przeciw, porozmawiać z osobą znającą tematykę księgowości oraz specyfikę danej działalności.

Karta podatkowa to forma dedykowana dla małych przedsiębiorstw o niskich, nie zawsze regularnych dochodach. Istotą rozliczeń w ramach karty podatkowej jest płacenie podatku zryczałtowanego raz w roku, brak konieczności składania miesięcznych deklaracji o dochodach, a także innego rodzaju ewidencji. Natomiast podatnik nie jest zwolniony od wystawiania rachunków lub faktur na życzenie klienta, o czym należy pamiętać. Karta podatkowa uniemożliwia również odliczanie strat, czy kosztów prowadzonej działalności.

Rozliczenie ryczałtowe jest uważane za jedną z wygodniejszych form, jednak nie każdy może z niej skorzystać. Wyłączeni z takiej opcji są właściciele apteki, kantoru i kilku innych form działalności. Podatnik wybierający tę formę rozliczeń informuje urząd skarbowy na początku roku, najpóźniej do momentu uzyskania pierwszego dochodu. W tym rozliczeniu konieczna jest ewidencja przychodów, nie istotne są natomiast koszty.

Istnieje także możliwość skorzystania z zasad ogólnych w formach opodatkowania, a więc z progu podatkowego, bądź podatku liniowego. Stosuje się wtedy księgę przychodów i rozchodów lub księgę rozrachunkową.

Warto dodać, że przedsiębiorca, który nie podjął decyzji o formie rozliczenia przy rejestracji działalności w systemie CEIDG, bądź nie złoży odpowiedniego oświadczenia do właściwego urzędu skarbowego, zostaje przypisany do formy rozliczania podatkowego na zasadach ogólnych. Ponadto formę rozliczeń można zmienić również na początku roku podatkowego.

Read More

Obsługa prawna firm – zakres i kompetencje

Posted by on Sie 3, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Obsługa prawna firm – zakres i kompetencje została wyłączona

Obsługa prawna firm – zakres i kompetencje

Duża firma to duże problemy, nie tylko w zakresie zarządzania, ale też problematyki prawnej. Każda umowa jest odrębnym przypadkiem, wymagającym konsultacji i ostrożności. Prawna opinia przydaje się również podczas komunikacji zewnętrznej z otoczeniem biznesowym, mediami, klientami. Wiele firm prawniczych proponuje specjalną ofertę, skierowaną do przedsiębiorstw.

Oferta dla przedsiębiorstw zawiera przede wszystkim charakterystyczne aspekty i problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Początki działalności bardzo często wymagają wsparcia prawniczego, nawet w najprostszych aspektach funkcjonowania, choćby przedstawiania oferty, czy kontaktów handlowych. Moment zatrudniania pracowników i zawierania z nimi umów, a także pierwszych negocjacji to również czas, w którym wsparcie prawnicze jest mile widziane.

Z kolei już dobrze prosperująca i rozwinięta firma posiada nieco inne problemy. To przede wszystkim windykacja wierzytelności, długów, nie wywiązywanie się z umów, bądź realizacja usług niezgodnie z zawartymi zapisami. Konieczne może być również wykonanie prawnej ekspertyzy, opinii i interpretacji. Prawnik powinien być obecny podczas większości negocjacji, wpływających na duże kontrakty i sumy pieniężne. Korzystanie z profesjonalnych usług kancelarii prawniczej gwarantuje, że firma będzie bezpieczni funkcjonować zarówno w środku, jak i w otoczeniu biznesowym. Umowa podpisywana z kancelarią prawną jest dopasowywana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Prawnik może być obecny na miejscu w określonych dniach i godzinach, otwarty na konsultacje ze wszystkimi pracownikami. Może również funkcjonować w opcji „na telefon”, a więc tylko wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Wycena usług obsługi prawnej firmy jest zazwyczaj dokonywana indywidualnie i elastycznie.

Read More

Zasiłek dla bezrobotnych – kilka ważnych informacji

Posted by on Sie 3, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Zasiłek dla bezrobotnych – kilka ważnych informacji została wyłączona

Zasiłek dla bezrobotnych – kilka ważnych informacji

Dla niektórych bezrobotnych zasiłek jest ostatnim ratunkiem, aby móc funkcjonować na przyzwoitym poziomie. Aktualnie wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych na rok 2014 wynosi 823,60 złotych brutto. Istnieją jednak jego obniżone i podwyższone formy. Kto jest zagrożony pierwszą, a kto ma szansę na drugą opcję? Jakie dodatki do zasiłku obowiązują w polskiej opiece społecznej?

Pierwszym niezbędnym punktem, który musi osiągnąć osoba bezrobotna, aby został jej przydzielony zasiłek jest określony staż pracy przed rejestracją w urzędzie pracy. Obecnie wynosi on całe 18 miesięcy poprzedzających moment rejestracji. Co ważne, oprócz uzyskiwania dochodów, spełniony musi zostać warunek braku oferty pracy bądź stażu, odpowiedniej dla bezrobotnego, różnego rodzaju prac i robót.

Wysokość zasiłku uzależniona jest natomiast od łącznego stażu pracy. W sytuacji kiedy osoba bezrobotna ma za sobą maksymalnie 5 lat pracy – otrzymuje 80 procent podstawowego zasiłku, jeśli natomiast przepracowała od 5 do 20 lat – otrzymuje zasiłek podstawowy. Dopiero osiągając pułap ponad 20 lat pracy, bezrobotny może liczyć na zasiłek podwyższony, sięgający 120 procent kwoty podstawowej.

Istnieje szereg dodatków dla osób bezrobotnych, również ściśle uzależnionych od spełnianych kryteriów. To między innymi stypendium stażowe, które pozwala bezrobotnemu na dojazd do pracy, zapewnia pożywienie itp. Stypendium, a więc 120 procent kwoty podstawowej zasiłku, bezrobotny otrzyma również podczas uczestnictwa w studiach dyplomowych, w razie kontynuowania nauki, a także brania udziału w szkoleniu, bądź przygotowaniu zawodowym.

Dodatkowymi zasiłkami dla bezrobotnych jest refundacja kosztów opieki nad dzieckiem bądź osobą niepełnosprawną oraz stawka godzinowa za prace społeczne.

Read More

Wieś w literaturze

Posted by on Sie 3, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wieś w literaturze została wyłączona

Wieś w literaturze

Przeglądając słowniki, encyklopedie, czy leksykony, można odnaleźć bardzo lapidarne definicje, określające, czym jest wieś. „Leksykon Języka Polskiego” odnotowuje jedynie, że jest to: „Osada zamieszkała przez ludność, której większość trudni się pracą na roli”. Inne źródła podają z kolei, że ludność wiejska, zajmując się pracą na roli, czerpie z niej podstawę egzystencji. Czy te prozaiczne określenia oznaczają, że wieś jest miejscem niegodnym zainteresowania artysty? Otóż: nie. To miejsce od dawna pociągało pisarzy, inspirując ich ty samym do pisania dzieł mniej lub bardziej udanych, w swym założeniu jednak wiernie odzwierciedlających stosunki panujące na wsi, opisujących chłopów, ich przywileje i obowiązki.
Literackie obrazy wsi są różnorodne. Raz jest to okolica spokojna, wesoła, wręcz sielankowa (np. u Kochanowskiego),innym razem-targane niepokojami miejsce buntu
(S. Wyspiański, „Wesele”), przez realistyczne obrazy krzywdy ludzkiej, zacofanie chłopa, konflikty z dworem („Nad Niemnem” E. Orzeszkowej),aż po fascynację niepowtarzalnym kolorytem tego miejsca.
Najwcześniejszym polskim utworem, opisującym tematykę wiejską, jest średniowieczny wiersz „Chytrze bydlą z pany kmiecie…”, znany też pod tytułem „Satyra na leniwych chłopów”. Tekst ten ukazuje konflikt, między pańszczyźnianym chłopem,
a panem feudalnym. Anonimowy autor, prawdopodobnie szlachcic, przedstawia codzienne życie tytułowych kmieciów i ich stosunki z dworem. Wnikliwość obserwacji sugeruje, iż twórca wiersza dokładnie zna ówczesne realia i stosunki społeczne. Dla niego chłop to przebiegły pachołek, który za wszelką cenę pragnie oszukać pana. Dowiadujemy się, że wychodzi on na pole z dużym opóźnieniem, usprawiedliwiając się naprawą narzędzi. Pracuje tylko wtedy, kiedy pan patrzy, a niepilnowany porzuca zajęcie. Do odrabiania pańszczyzny wybiera słabsze zwierzęta i mocno już zdezelowane narzędzia. W opinii szlachcica, chłop to człowiek podstępny, czyhający na pańskie dobra:”

„Bo umyślnie na to godzi,
iż się panu źle urodzi.”

Obraz stosunków społecznych, wynikający z tego wiersz, jawi się jako głęboko niesprawiedliwy, a wieś pozbawiona jest bodaj śladu sielskości. To miejsce ciężkiej pracy, nie dającej satysfakcji chłopu, a powodującej niezadowolenie pana.
Takie trudne życie chłopa, zwierzęcą wręcz pracę ponad siły, przy jednoczesnym wykorzystywaniu go przez pana, prezentuje Mikołaj Rej w „Krótkiej rozprawie między trzema osobami, Panem, Wójtem, a Plebanem”, wydanej w 1543 roku, pod pseudonimem Ambrożego Korczboka Rożka. Utwór ten to dialog, przedstawiający dysputę przedstawicieli trzech stanów: chłopskiego, szlacheckiego i duchownego. Dotyczy ona aktualnych problemów publicznych. Cała krytyka, zawarta w wypowiedziach trzech rozmówców, jest skierowana przeciw ówczesnemu urządzaniu spraw państwowych, które chciała zmienić wówczas średnia szlachta, uczestnicząc w wielkim ruchu egzekucji dóbr
i praw. Na tle spraw politycznych Rej porusza problemy obyczajowe, jak szlachecka rozrzutność, hazard, itd. Osoby dialogu – Pleban, Wójt i Pan, wytykają sobie nawzajem wady: Pleban jest postrzegany m.in. jako człowiek interesowny, chciwy, nieobowiązkowy
i leniwy. Szlachcic z kolei, w opinii dwóch pozostałych rozmówców, jest rozrzutny, przekupny, próżny i łakomy, szukający wygód. Bohaterowie skarżą się: Wójt na dziesięcinę, którą musi płacić, na wysokie czynsze, Pan – na koszta, jakie ponosi
w związku z pospolitym ruszeniem, a pleban- narzeka na pieniężne obciążenia, jakie ponosi kościół w trakcie częstych wojen. Postacie przekrzykują się nawzajem, skarżąc się i rzucając oskarżenia na współrozmówców, nie dostrzegając jednocześnie biblijnej kłody we własnym oku. Kwituje to chłop, słowami:

„Ksiądz pana wini, pan księdza,
a nam prostym zewsząd nędza […]”

Wójt czuje, że warstwa społeczna, którą reprezentuje, jest najbardziej wykorzystywana,
a przy okazji najmocniej wyśmiewana. Ma świadomość, że sytuacja polityczna chłopa prędko się nie zmieni, bo:

„Urzędnik, wójt, szołtys, pleban
każdy chce być nad nim [chłopem] pan”

Read More