Posts made in Wrzesień, 2014

Nauka nad językiem w postaci strukturalizmu

Posted by on Wrz 6, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Nauka nad językiem w postaci strukturalizmu została wyłączona

Nauka nad językiem w postaci strukturalizmu

Badania nad językiem prowadzone są przez naukowców z wielu przeróżnych dziedzin nauki. Pod wpływem prowadzonych badań pojawił się nawet zupełnie nowy nurt w humanistyce o nazwie strukturalizm. Jego początek datuje się na rok 1916 kiedy to pojawiła się książka „Kurs językoznawstwa ogólnego“ de Saussure’a. Pojawienie się nowego nurtu w nauce humanistycznych w postaci właśnie strukturalizmu oddziaływało na wiele innych dziedzin nauki między innymi na językoznawstwo czy antropologię. Wracając jednak do publikacji, która dała początek strukturalizmu to celem jej wydania było badanie przyczyn powstawania pewnych sił w językach europejskich. To właśnie dzięki tej publikacji dzisiaj można studiować na uniwersytetach językoznawstwo czy filologie. Wracając jednak do twórcy strukturalizmu to chciał on dowieść co takiego determinuje język. Dlaczego w danych sytuacjach sięgamy po pewne sprawdzone zwroty i sformułowania. Człowiek rodzi się w danym społeczeństwie i od dziecka przyswaja dany język. Naukowiec upatrywał w języku oddziałujące na siebie siły, które determinowały ludzkie zachowania. Rzeczywistość składa się z zastanych już struktur. Językoznawstwo ma zaś badać te struktury na poziomie podstawowym i w nich odszukiwać się sensu. Pomimo wielu zmian językowych (język jest przecież organizmem żywym) język danego narodu stanowi stały punkt zaczepiania czy też odniesienia. Za pomocą strukturalizmu starano też bada się język poetycki. Nie doszukuje się jednak w nim zawiłych metafor, tylko to w jaki sposób poezja osadzona jest w języki. Badacze zajmujące się strukturalizmem języka mnóstwo czasu i badań poświęcili również historii literatury. Więcej informacji o strukturalizmie można znaleźć oczywiście w książkach poświęconych tej tematyce. Strukturalizm opiera się więc na badaniu struktur językowych, genezę ich powstawania i znaczenia a sam język jest zespołem znaków.

Read More

Zaproszenie, wybór i jasność

Posted by on Wrz 5, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Zaproszenie, wybór i jasność została wyłączona

Zaproszenie, wybór i jasność

Kościół katolicki ma w Polsce wiele do powiedzenia. Niemal na każdy temat. Czasami odnosi się wrażenie, że wypowiada się nawet w tych kwestiach, co do których jego kompetencje są co najmniej wątpliwe. Nie trzeba chodzić w każdą niedzielę na mszę, by wiedzieć, jakie tematy przedstawicieli tej instytucji szczególnie bulwersują. Są to kwestie między innymi związane z tradycyjnym postrzeganiem rodziny i zwalczaniem wielu odmiennych interpretacji w podejściu do jej kształtu oraz zadania. Jednak w samym Kościele również wiele się dzieje. Do niedawna był bardziej jednomyślny przynajmniej w oficjalnych przekazach. Obecnie można już spotkać księży i duchownych, którzy sprzeciwiają się niektórym ugruntowanym poglądom. Jednocześnie nadal słychać głośno i wyraźnie wypowiadane zdanie, że wszystko co choćby odrobinę nie jest zgodne z tradycją chrześcijańską powinno być zwalczane. Ścierają się zatem dwa zupełnie inne podejścia chociażby do homoseksualistów czy rozwodników. Przez lata, a nawet całe wieki tematy te w ogóle nie były poruszane w Kościele. Świat jednak poszedł do przodu i nie pozostawia Kościołowi zbyt wielkiego wyboru. Jego przedstawiciele muszą przynajmniej rozpocząć dyskusję. W przeciwnym razie kościoły będą pustoszały jeszcze bardziej. Dowodem, że coś się zmienia pozostają pierwsze i zapewne rewolucyjne wypowiedzi przedstawicieli Kościoła na temat homoseksualistów. Co prawda ich styl życia nadal nie jest aprobowany, ale coraz częściej w ich kierunku płynie zaproszenie ze strony Kościoła. Zachęcani są oni do wyboru nauki Pisma Świętego, choć tak naprawdę nie do końca wiadomo, czego Kościół od ludzi homoseksualnych oczekuje. Nie mówi się wprost o zmianie orientacji, ale sugeruje zwrócenie ku lepszej, jaśniejszej stronie życia. Co miałoby to oznaczać? Zapewne czas pokaże.

Read More

Młodzieżowe gadu – gadu

Posted by on Wrz 4, 2014 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Młodzieżowe gadu – gadu została wyłączona

Młodzieżowe gadu – gadu

Każde pokolenie ma swoje własne zasady, reguły, zwyczaje. Dotyczy to ludzi młodych i starszych, ale także tych samych wiekowo grup, które żyły w różnych czasach. Wiele kwestii z życia codziennego uwarunkowanych jest przez to, w jakim człowiek żyje okresie. Są jednak takie rzeczy, które się nie zmieniają (mimo przemijających epok i lat). Do nich należy młodzieńczy bunt, który przeżywa prawdopodobnie trzy czwarte nastolatków. Młodzież buntuje się przeciw wszystkiemu, co „normalne” i zwyczaje, nie chce przestrzegać reguł i norm ogólnospołecznych. Oczywiście taki bunt mija wraz z wiekiem i w wielu przypadkach jest niegroźnym skutkiem ubocznym dojrzewania, który po prostu trzeba zaakceptować i przeczekać. We współczesnym świecie bunt młodzieży widać głównie w internecie, gdzie wolność słowa i anonimowość pozwalają na wiele. Ciekawym aspektem młodzieżowego życia jest język. Tutaj warto poczytać blogi i fora internetowe oraz portale społecznościowe. Przemilczeć należałoby koszmarną znajomość zasad ortografii i interpunkcji, a należałoby się skupić na umiejętnościach dzisiejszej młodzieży w zakresie szeroko pojętego pojęcia, jakim jest słowotwórstwo (tworzenie nowych słów). Oczywiście wiele wyrazów to zapożyczenia z języka angielskiego. Niektóre z nich występują w spolszczonej wersji, inne są „żywcem” skopiowane z języka obcego (podobnie jak kiedyś zapożyczenia z rosyjskiego, a w zamierzchłych czasach z łaciny czy włoskiego). Wtrącenie obcego słowa, najlepiej angielskiego, jest według wielu młodych ludzi traktowane jako konieczność. Oczywiście wiele z tych wtrąceń to wyrazy niecenzuralne. Poza tym, nowe słowa tworzone są przez młodzież w związku z wszechobecną komputeryzacją i otaczającą nas technologią, która dla młodych ludzi nie jest niczym obcym, ponieważ wielu z nich już od najmłodszych lat miało z nią kontakt.

Read More