Metodyka

Metody alternatywne

Posted by on Lip 26, 2013 in Metodyka | Możliwość komentowania Metody alternatywne została wyłączona

Metody alternatywne

Metody niekonwencjonalne/alternatywne. Z pewnością ciekawsze są metody niekonwencjonalne, natomiast czy są bardziej skuteczne w dobie współczesnej glottodydaktyki?
Niewątpliwie wielkim atutem metod alternatywnych, które rozwijają się od lat 60tych XX wieku, to ogólnie znany humanizm w nauczaniu, który stawia osobę uczącego się w centrum zainteresowania. To już nie nauczyciel, ale jego uczeń będzie w każdej sytuacji ważniejszy w procesie nauczania i wokół jego potrzeb, stylu uczenia się, rodzaju inteligencji /8 inteligencji: matematyczno-logiczna, językowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna/refleksyjna, ruchowa/kinestetyczna/ , preferowanych strategii uczenia się, jego poczucia bezpieczeństwa, motywacji i  emocji będzie rozwijał się proces dydaktyczny.

Read More

Metoda Counselling Language Learning

Posted by on Cze 30, 2013 in Metodyka | Możliwość komentowania Metoda Counselling Language Learning została wyłączona

Metoda Counselling Language Learning

Metoda Counselling Language Learning( CLL )  znana również jako Community Language Learning, powstała w USA w latach 70tych ubiegłego stulecia. Metoda ta wywodzi się z doświadczeń działań terapeutycznych, gdzie interakcje językowe, posługiwanie się językiem  ma miejsce w grupach, między członkami grupy, a uczący się naprawdę czują potrzebę porozumiewania się między sobą. W grupie odzywają się więc tylko ci, którzy posiadają na to ochotę. Nauczyciel jest obserwatorem, stoi zewnątrz i objaśnia z języka rodzimego na obcy, następnie nagrywa wersję obcojęzyczną na taśmę i uczący się ją powtarzają.
Aczkolwiek proces ten ma możliwość wydawać się śmieszny i niewiele efektywny, metoda CLL ma własne uznanie w dzisiejszej glottodydaktyce. Uczymy przecież w grupach, kreujemy grupowe zadania, uczący się pracują w grupach i osiągają cele językowe w tychże grupach. Nauczyciel dzisiaj, tak jak w metodzie CLL, to doradca, wspierający uczącego się w procesie uczenia się, stwarzający odpowiednie okoliczności umożliwiające skuteczne nauczanie. Odpowiedzialność w tym procesie spoczywa na uczącym się głównie, tak zatem rośnie jego autonomia i motywacja. Potrzeby uczącego się są najważniejsze. Relacja nauczyciel-uczeń opiera się na empatii i partnerstwie.
 

Read More