Wiedza

Wiedza i życie

Posted by on Gru 1, 2015 in Wiedza | Możliwość komentowania Wiedza i życie została wyłączona

Wiedza i życie

Chyba każdy człowiek chce być szczęśliwy. Jednym ze składników tego szczęścia jest zapewne posiadanie dobrej pracy i zarabianie pieniędzy. Czyli tzw. kariera jest w zasadzie najważniejsza. Czym ona jest? Na karierę składa się bardzo wiele czynników. Wydaje się, że jednym z podstawowych jest edukacja. Patrząc chociażby na współczesnych młodych ludzi, można zauważyć, że wielu z nich bardzo chce uzyskać tytuł magistra i legitymować się dyplomem. Wiadomo jednak, że sam dyplom to jeszcze nie jest wiedza. Ona może stanowić tylko punkt wyjścia, a młody człowiek powinien nabywać w trakcie uczenia się również kompetencje.
Edukacja daje nam tzw. podstawowe umiejętności. Ale to nie wszystko, czego potrzebujemy. Ostatnio wiele się mówi o tzw. kompetencjach miękkich, dzięki którym każda kariera może rozwijać się szybciej. Kompetencje miękkie to zestaw umiejętności umożliwiających chociażby pracę w grupie. Człowiek bowiem osadzony jest w społeczeństwie. Z reguły większość zawodów to praca w zespole. Jeżeli nie umiemy dogadać się z innymi ludźmi, to żadna wiedza nam nie pomoże. Można mieć ogromne kompetencje zawodowe, a nie potrafić pracować z ludźmi, Tego właśnie nie potrafi dać nam edukacja.
Dlatego też trzeba starannie weryfikować to, czego nauczyliśmy się w szkole i na studiach i dopasowywać nasze umiejętności do sytuacji. Tylko taki sposób funkcjonowania może dać nam szansę na odniesienie sukcesu. Ten sukces każdy z nas definiuje inaczej. Jednak dla wielu ludzi jest to właśnie kariera, na której ścieżkę chcemy wejść jak najszybciej. Ale tylko od nas samych zależy, czy nam się to uda.

Read More

Redakcja, ćwiczenia

Posted by on Paź 7, 2015 in Nauka, Wiedza | Możliwość komentowania Redakcja, ćwiczenia została wyłączona

Redakcja, ćwiczenia

Na lekcjach języka obcego do wielu tematów powraca się systematycznie, ponieważ ich treść częściowo się pokrywa. W praktyce dydaktycznej przerobiony już materiał powtarza się przy realizacji nowego tematu. Nowy materiał leksykalny uzupełnia opanowany dotychczas zakres słów i wyrażeń. Sprzyja to powtórzeniu i utrwaleniu kursu. W ramach sesji języka obcego wykonuje się liczne ćwiczenia, na podstawie których nauczyciel ocenia zakres zdobytego słownictwa. Do najczęściej stosowanych ćwiczeń sprawdzających kompetencje leksykalne zalicza się: ćwiczenia asocjacyjne, ćwiczenia z luką, ćwiczenia typu prawda czy fałsz, ćwiczenia rekonstruujące wyraz, ćwiczenia z hipotezą, ćwiczenia klasyfikujące słownictwo według kategorii, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia w redagowaniu, ćwiczenia z antonimami i homonimami, ćwiczenia z definicjami oraz inne.

Read More

Nauczanie specjalistycznego języka obcego

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Wiedza | Możliwość komentowania Nauczanie specjalistycznego języka obcego została wyłączona

Nauczanie specjalistycznego języka obcego

d końca lat 80. ubiegłego wieku dydaktyka specjalistycznych języków obcych przeżywa swój rozwój, który skutkuje bogatą ofertą zawodowych szkoleń językowych. Dziś zainteresowanie tego typu formami nauki języków ma również szczególne miejsce. Jak dotychczas jednak nie wypracowano ogólnej metodyki nauczania języka fachowego. Spowodowane jest to między innymi faktem, że ciągle powstają nowe odmiany języka zawodowego i trudno jest objąć tę różnorodność konkretną strukturą. W dydaktyce języka postuluje się, by podręczniki i kursy dla specjalistów były zorientowane przede wszystkim na język, na ucznia, na tekst, i na uczenie się. Obecna edukacja językowa stawia na poprawność językową i zdobycie kompetencji w wielu zakresach. Profesjonalny język obcy wymaga zatem przede wszystkim perfekcyjnego użycia terminologii zawodowej. Istotnym elementem dokształcania językowego kadr zawodowych jest też kontrola i ocena umiejętności. Testowanie podczas szkoleń językowych zawodowych odbywa się według innych kryteriów niż testowanie ogólnej znajomości języka. Ze względu na cechy charakterystyczne wyróżniające język branżowy, dydaktycy zalecają stosowanie na kursach języka fachowego inne formy sprawdzania wiedzy niż na szkoleniach językowych ogólnych.

Read More

Istota zawodu tłumacza

Posted by on Paź 7, 2015 in Nauka, Wiedza | Możliwość komentowania Istota zawodu tłumacza została wyłączona

Istota zawodu tłumacza

W zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, wobec wyzwań nauki, biznesu, kultury, ekonomii itp., zaznacza się coraz większe zapotrzebowanie na usługi świadczone przez profesjonalnych tłumaczy, pracujących przy obsłudze konferencji, spotkań bilateralnych, oficjalnych wizyt międzynarodowych, imprez kulturalnych oraz seminariów językowych, tematycznych, dziedzinowych i ogólnych. Eksperci twierdzą, że osoby, które dobrze opanują języki obce oraz zasady tłumaczeń, mają we współczesnym świecie ogromne szanse na zdobycie opłacalnego i atrakcyjnego zawodu. Dobrze wykształconym tłumaczom daje się możliwość zdobycia pracy w agencjach usługowych i korporacjach biznesowych lub założenia własnego biznesu czy wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez ONZ, Parlament Europejski i Komisję Europejską oraz inne wiodące instytucje międzynarodowe.
W wielu krajach Unii Europejskiej prowadzi się naukę translatoryki w formie regularnych studiów stacjonarnych lub jedno- i dwusemestralnych studiów zawodowych dla osób, które perfekcyjnie posługują się językiem obcym. W Polsce tłumaczy kształci się na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach filologicznych, w szkołach dla tłumaczy oraz na kursach dokształcających i podyplomowych.

Read More

UW kształcenie na uczelniach

Posted by on Paź 7, 2015 in Edukacja, Nauka, Wiedza | Możliwość komentowania UW kształcenie na uczelniach została wyłączona

UW kształcenie na uczelniach

Obecnie na UW realizowana jest dwusemestralna ścieżka filologiczna dla polonistów oraz trzysemestralne studia podyplomowe. Wyspecjalizowanym ośrodkiem w organizacji studiów lingwistycznych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego jest też Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, które prowadzi dwuletnie dzienne studia drugiego stopnia oraz trzysemestralne stacjonarne studia podyplomowe dla absolwentów językoznawstwa. Nauczanie języka polskiego jako obcego dla studentów czterech ostatnich semestrów stacjonarnej polonistyki oraz trzysemestralne niestacjonarne studia podyplomowe ma w swej ofercie również Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Uniwersytet Łódzki proponuje studentom filologii polskiej dodatkową specjalizację zawodową w tym zakresie. Lektorów języka polskiego jako obcego kształci też na studiach podyplomowych Uniwersytet Śląski oraz uniwersytety w Toruniu i Poznaniu. Programy wszystkich tych ośrodków powstały na podstawie ministerialnych standardów

Read More

O uniwersyteckim kształceniu języka polskiego jako obcego

Posted by on Paź 7, 2015 in Wiedza | Możliwość komentowania O uniwersyteckim kształceniu języka polskiego jako obcego została wyłączona

O uniwersyteckim kształceniu języka polskiego jako obcego

Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego ma miejsce w jednostkach uniwersyteckich, które zajmują się nauczaniem cudzoziemców lub w ośrodkach umiejscowionych przy wydziałach filologii polskiej. W ofercie proponuje się zazwyczaj studia podyplomowe. Poza tym uprawnienia lingwistyczne nadają dwuletnie dzienne studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim, dwusemestralna specjalizacja glottodydaktyczna w ramach filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim lub czterosemestralna specjalizacja na polonistyce na Uniwersytecie Łódzkiem i w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pierwszym ośrodkiem, który podjął się kształcenia kadr do nauczania języka polskiego jako obcego był Instytut Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW, który przemianowano później na Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”. W 2002 r. rozpoczęły działalność trzysemestralne niestacjonarne studia podyplomowe adresowane do absolwentów polonistyki oraz innych wydziałów humanistycznych.

Read More